0

احمد ظاهر

تاریخ تولد: یکشنبه بیست چهارم برج جوزا سال ۱۳۲۵ برابر با چهاردهم ماه جون سال ۱۹۴۶
تاریخ وفات: چهارشنبه بیست و سوم ماه جوزا سال ۱۳۵۸ برابر با سیزدهم ماه جون ۱۹۷۹

احمد ظاهر در شهر کابل دیده به جهان گشود. پدرش داکتر عبدالظاهر در زمان سلطنت محمد ظاهر به حیث صدراعظم کشور ایفای و ظیفه مینمود. ماندولین نخستین سازی بود که او در ایام کودکی با آن آشنا گردید و این هدیه یی بود از طرف پدرش برای احمد ظاهر. ا و در سنین نوجوانی تنبور هم مینواخت و به دنبال آن نواختن اکوردیون را به شیوه خود آموز فرا گرفت.
نخستین گروه موسیقی آماتوران در مکاتب در سال ۱۹۶۵ توسط شاگردان لیسه جبیبه ایجاد گردید. هنرمندان این گروپ قرار ذیل بودند:
احمد ظاهر: آواز خوان و اکوردیون نواز
عثمان پیلوتی، زمری صدیق زاد و اکبر… More


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply