0

آهنگ زیبایی احمد ظاهر به صدا ویشال هنرمند هندی
طبله نواز ریس خان

ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم

ميشوی دور و ازين غم نگرانم، چه کنم

خواهی آتش به غرورم زن و خواهی بنواز
دوستت دارم و ترکت نتوانم، چه کنم

تو طلبگار جوانهای پر آوازه شدی
من که يک آدم بی نام و نشانم، چه کنم

آهنگ زیبایی احمد ظاهر به صدا ویشال هنرمند هندی
طبله نواز ریس خان

Live songSource

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply