زیباترین ویدو کلپ و نمای از افغانستان قدیم
واهنگ زیبای راشه ننگرهار از مرحوم احمد ظاهر

source

MFK . studio.

Author MFK . studio.

More posts by MFK . studio.

Leave a Reply