0

آهنگ دست از طلب ندارم که از ساخته های استاد حسین آرمان بود و احمد ظاهر از جناب استاد خواهش نموده بودند که این اهنگ ایشان را دوباره باز خوانی نمایند که در کست دوم اریانا موزیک نیز اجرا نمودند !

د احمد ظاهر انځورپاڼه - تصاویر احمدظاهر, profile picture

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply