آهنگ ای ساربان یکی از آهنگ های زیبایی است که به آواز هنرمند دلها احمد ظاهر سروده شده است و در این اواخر بیشتری از آوازخوانان فارسی زبان این شعر را با کمپوز های مختلف سروده اند! اما جاودانه ترین آنها با صدای احمد ظاهر است.
و حال بیایید نواختن این آهنگ را با پیانو در موبایل های تان بیاموزید!

برای حمایت از ما چنل ما را سبسکرایب نموده و ویدیوهای ما را لایک نمایید!
با اظهار امتنان!

source

Farsi Tube

Author Farsi Tube

More posts by Farsi Tube

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply